terminal strip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

terminal strip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm terminal strip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của terminal strip.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • terminal strip

  * kỹ thuật

  dải gốc

  điện lạnh:

  băng đầu cực

  bảng đầu cực

  bảng đầu nối ra

  điện:

  dải điểm nối