terminal clamp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

terminal clamp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm terminal clamp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của terminal clamp.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • terminal clamp

  * kỹ thuật

  cơ khí & công trình:

  cái kẹp đầu dây

  cái kẹp tiếp xúc

  điện:

  kẹp nối dây