terminal pair nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

terminal pair nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm terminal pair giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của terminal pair.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • terminal pair

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  cặp đầu nối

  điện:

  đôi cực