terminal block nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

terminal block nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm terminal block giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của terminal block.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • terminal block

  * kỹ thuật

  bảng đấu dây

  hộp phân dây

  đo lường & điều khiển:

  khối đầu cuối

  điện lạnh:

  khối nối

  toán & tin:

  khối thiết bị đầu cuối

  điện:

  ngăn đấu dây