terminal port nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

terminal port nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm terminal port giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của terminal port.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • terminal port

  * kinh tế

  cảng chót

  cảng chốt

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  cổng thiết bị đầu cuối