terminal node nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

terminal node nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm terminal node giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của terminal node.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • terminal node

  * kỹ thuật

  nút cuối

  toán & tin:

  nút đầu cuối

  nút đầu cuối (của cây)