terminals nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

terminals nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm terminals giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của terminals.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • terminals

  * kinh tế

  phí bốc dỡ (đường sắt...)

  * kỹ thuật

  giao thông & vận tải:

  phí tổn bốc dỡ (hàng)