terminal tower nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

terminal tower nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm terminal tower giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của terminal tower.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • terminal tower

  * kỹ thuật

  cột cuối

  điện lạnh:

  cột cuối (ở đường dây)

  điện:

  cột tháp đầu cuối