terminal electrical noise (ten) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

terminal electrical noise (ten) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm terminal electrical noise (ten) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của terminal electrical noise (ten).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • terminal electrical noise (ten)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    tạp âm điện đầu cuối