terminal charges nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

terminal charges nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm terminal charges giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của terminal charges.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • terminal charges

    * kinh tế

    phí bốc dỡ (ở trạm cuối)

    phí bốc dỡ ở trạm cuối