strike up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strike up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strike up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strike up.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • strike up

  begin

  strike up a conversation

  strike up a friendship

  Similar:

  sound off: start playing

  The musicians struck up a tune

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).