strike measures nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strike measures nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strike measures giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strike measures.

Từ điển Anh Việt

  • Strike measures

    (Econ) Các thước đo về đình công.

    + Có 4 thước đo về mức độ và sự nghiêm trọng của đình công: Số công nhân tham gia đình công; số cuộc đình công; số ngày công mất đi do đình công; và tỷ lệ giờ làm việc mất đi trong đình công.