strikes nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strikes nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strikes giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strikes.

Từ điển Anh Việt

  • Strikes

    (Econ) Các cuộc đình công.

    + Việc lao động rút lui, gắn liền với bế tắc trong quá trình THƯƠNG LƯỢNG TẬP THỂ, về việc thoả thuận hợp đồng lao động mới hay về việc diễn giải hợp đồng sẵn có. Các cuộc đình công có thể được phân loại là: chính thức và không chính thức.