strike oil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strike oil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strike oil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strike oil.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • strike oil

  * kinh tế

  đào đúng mạch dầu

  tìm thấy, phát hiện mỏ dầu

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  dò đúng mạch dầu

  phát hiện mạch dầu