strike-breaker nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strike-breaker nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strike-breaker giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strike-breaker.

Từ điển Anh Việt

  • strike-breaker

    /'staik,breikə/

    * danh từ

    kẻ nhận vào làm thay chỗ công nhân đình công (để phá cuộc đình công); kẻ phá hoại cuộc đình công