strike though nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strike though nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strike though giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strike though.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • strike though

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    gạch xuyên