strike overlap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strike overlap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strike overlap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strike overlap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • strike overlap

    * kỹ thuật

    sự nghịch chờm

    hóa học & vật liệu:

    sự phun chờm