strike-breaking nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strike-breaking nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strike-breaking giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strike-breaking.

Từ điển Anh Việt

  • strike-breaking

    /'staik,breikiɳ/

    * danh từ

    sự phá hoại của đình công