striker nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

striker nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm striker giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của striker.

Từ điển Anh Việt

 • striker

  /'staikə/

  * danh từ

  người phụ thợ rèn

  búa chuông (gõ chuông trong đồng hồ)

  cái bật lửa

  người bãi công, người đình công

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (quân sự) viên hầu cận (cho một sĩ quan)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • striker

  * kinh tế

  người đình công

  thợ bãi công

  * kỹ thuật

  búa gỗ

  cơ khí & công trình:

  cơ cấu nối ngắt (ly hợp)

  thợ rèn phụ

  xây dựng:

  dầu búa (đóng cộc)

  đầu búa (đóng cột)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • striker

  a forward on a soccer team

  someone receiving intensive training for a naval technical rating

  an employee on strike against an employer

  the part of a mechanical device that strikes something

  Similar:

  hitter: someone who hits

  a hard hitter

  a fine striker of the ball

  blacksmiths are good hitters