strike bath nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strike bath nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strike bath giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strike bath.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • strike bath

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  bể dùng để mồi nước

  điện lạnh:

  bể mạ lót