strike-a-light nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strike-a-light nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strike-a-light giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strike-a-light.

Từ điển Anh Việt

  • strike-a-light

    /'staikə'lait/

    * danh từ

    cái bật lửa