strike-over nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strike-over nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strike-over giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strike-over.

Từ điển Anh Việt

  • strike-over

    * danh từ

    sự đánh máy một chữ đè lên một chữ khác