street cred nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

street cred nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm street cred giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của street cred.

Từ điển Anh Việt

  • street cred

    * danh từ

    hình ảnh, phong cách hiện đại, mới nhất, có thể được những người bình thường (nhất là thanh niên) chấp nhận

Từ điển Anh Anh - Wordnet