street arab nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

street arab nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm street arab giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của street arab.

Từ điển Anh Việt

 • street arab

  /'stri:t'ærəb/ (street_urchin) /'stri:t'ə:tʃin/

  * danh từ

  đứa trẻ cầu bơ cầu bất, đứa trẻ đầu đường xó chợ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • street arab

  (sometimes offensive) a homeless boy who has been abandoned and roams the streets

  Synonyms: gamin, throwaway