streeted nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

streeted nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm streeted giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của streeted.

Từ điển Anh Việt

  • streeted

    /'stri:tid/

    * tính từ

    có đường phố, có phố