streetwalker nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

streetwalker nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm streetwalker giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của streetwalker.

Từ điển Anh Việt

  • streetwalker

    /'stri:t,wɔ:kə/

    * danh từ

    gái giang hồ, gái điếm

Từ điển Anh Anh - Wordnet