hustler nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hustler nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hustler giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hustler.

Từ điển Anh Việt

  • hustler

    /'hʌslə/

    * danh từ

    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người làm việc tích cực và khẩn trương

    người có nghị lực

Từ điển Anh Anh - Wordnet