streetwasher nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

streetwasher nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm streetwasher giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của streetwasher.

Từ điển Anh Việt

  • streetwasher

    * danh từ

    xe rửa đường