street (the..) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

street (the..) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm street (the..) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của street (the..).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • street (the..)

    * kinh tế

    khu phố sở giao dịch ở New York