street-wise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

street-wise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm street-wise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của street-wise.

Từ điển Anh Việt

  • street-wise

    * tính từ

    lịch lãm