street trader nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

street trader nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm street trader giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của street trader.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • street trader

    * kinh tế

    người bán rong