street child nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

street child nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm street child giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của street child.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • street child

    Similar:

    waif: a homeless child especially one forsaken or orphaned

    street children beg or steal in order to survive

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).