street-girl nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

street-girl nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm street-girl giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của street-girl.

Từ điển Anh Việt

  • street-girl

    * danh từ

    gái điếm đi kiếm khách ngoài phố