street-walker nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

street-walker nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm street-walker giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của street-walker.

Từ điển Anh Việt

  • street-walker

    * danh từ

    gái điếm đi kiếm khách ngoài phố