street road nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

street road nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm street road giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của street road.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • street road

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đường thành phố