street-gate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

street-gate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm street-gate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của street-gate.

Từ điển Anh Việt

  • street-gate

    * danh từ

    cổng lớn