street inlet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

street inlet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm street inlet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của street inlet.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • street inlet

  * kỹ thuật

  miệng cống

  xây dựng:

  giếng (thu) nước mưa đường phố

  miệng rãnh (trên đường phố)