street lamp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

street lamp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm street lamp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của street lamp.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • street lamp

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  đèn trên đường phố

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • street lamp

  Similar:

  streetlight: a lamp supported on a lamppost; for illuminating a street