street car nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

street car nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm street car giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của street car.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • street car

  * kinh tế

  tàu điện

  * kỹ thuật

  ô tô:

  xe điện