street-door nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

street-door nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm street-door giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của street-door.

Từ điển Anh Việt

  • street-door

    /'stri:tdɔ:/

    * danh từ

    cửa nhìn ra đường phố, cửa ở mặt đường phố