street-lamp nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

street-lamp nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm street-lamp giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của street-lamp.

Từ điển Anh Việt

  • street-lamp

    * danh từ

    đèn đường