streetcar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

streetcar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm streetcar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của streetcar.

Từ điển Anh Việt

 • streetcar

  /'stri:tkɑ:/

  * danh từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) xe điện ((cũng) tram, tram-car)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • streetcar

  * kỹ thuật

  đường tàu điện

  đường xe điện

  toa tàu điện

Từ điển Anh Anh - Wordnet