streetcar stop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

streetcar stop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm streetcar stop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của streetcar stop.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • streetcar stop

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    bến đỗ tàu điện

    bến dừng xe điện