streetcar track nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

streetcar track nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm streetcar track giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của streetcar track.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • streetcar track

    Similar:

    tramline: the track on which trams or streetcars run

    Synonyms: tramway

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).