streetcar tracks nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

streetcar tracks nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm streetcar tracks giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của streetcar tracks.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • streetcar tracks

    * kỹ thuật

    đường ray xe điện

    giao thông & vận tải:

    đường ray tàu điện