streetward nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

streetward nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm streetward giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của streetward.

Từ điển Anh Việt

  • streetward

    /'stri:twəd/

    * tính từ & phó từ

    về phía phố