street cries nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

street cries nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm street cries giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của street cries.

Từ điển Anh Việt

  • street cries

    /'stri:t'kraiz/

    * danh từ số nhiều

    tiếng rao hàng