street urchin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

street urchin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm street urchin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của street urchin.

Từ điển Anh Việt

 • street urchin

  /'stri:t'ærəb/ (street_urchin) /'stri:t'ə:tʃin/

  * danh từ

  đứa trẻ cầu bơ cầu bất, đứa trẻ đầu đường xó chợ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • street urchin

  a child who spends most of his time in the streets especially in slum areas

  Synonyms: guttersnipe