street market nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

street market nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm street market giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của street market.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • street market

  * kinh tế

  chợ trời

  thị trường chứng khoán đường phố (ngoài sở giao dịch)

  thị trường lề đường

  thị trường ngoài phố