street-trader nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

street-trader nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm street-trader giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của street-trader.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • street-trader

    * kinh tế

    người bán hàng rong